Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Är din katt överviktig?
 katten kontrolleras av ägaren på sängen

Ta reda på om din katt är över- eller underviktig

7 minuts läsning

Att hålla din katts vikt på en hälsosam nivå är viktigt för dess välbefinnande. Men ibland är det svårt att veta vad som är idealvikten. Därför har Purina skapat ett steg-för-steg verktyg, eller tabell, för att du enkelt ska kunna se vilken som är din katts nuvarande viktklass och vad som är idealvikten

Katter finns i alla storlekar och former, och det kan därför vara svårt att avgöra huruvida din katt har den rätta vikten eller ej. Och du älskar ju den alldeles oavsett om den har några extra hekton runt magen!

Men när det kommer till hälsan så har faktiskt storleken betydelse och övervikt hos katter kan orsaka sundhetsmässiga problem. 

Hur mycket ska en katt normalt sett väga?

Idealvikten hos katter varierar från ras till ras. En genomsnittlig katt väger runt 4,5 kg, medan mindre raser kan vara lyckliga och friska vägandes så lite som 3 kg. Större raser som Maine coon kan väga 8 kg och trivas med det.

Det är här vikttabeller och andra verktyg kommer väl till pass. Med dem kan du se vad som är en hälsosam vikt för din katt.

 
Varför är det viktigt att din katt håller en hälsosam vikt?

En frisk katt är en glad katt och den är mycket mindre benägen att bli sjuk och drabbas av hälsoproblem. En katt som är överviktig riskerar dock att inte att leva lika länge som sina normalviktiga vänner. Den kommer också att glädjas mindre när den tränar och leker, på grund av potentiella ledproblem.

Nedanför hittar du några av de utmaningar som kan utveckla sig som resultat av övervikt:

  • Artrit, ledproblem och ledsmärtor
  • Typ 2 diabetes
  • Hjärtsjukdomar
  • Minskad uthållighet och styrka vid träning
  • Ökad risk vid anesti  och kirurgi
  • Minskad leverfunktion tack vare fettlever
     

Vad är en vikttabell?

Det är inte enkom vikten som säger något om kattens hälsa. På Purina har vi utvecklat ett tabellverktyg som vi kallar för Body Condition Tool, vilket visar och beskriver olika storlekar på katter. Tabellen är framtagen för att göra det enkelt för dig som kattägare att hitta fram till din katts nuvarande storlek och eventuella idealstorlek.

Så här använder du verktyget

Börja med att undersöka din katt från alla vinklar och håll för att få en bra helhetsbild. Detta är viktigt för att hitta en hälsosam vikt hos din katt. Ta god tid på dig och var försiktig. Din katt är kanske inte van vid att hanteras  på det viset, men den kommer snart att vänja sig.
När du har gjort det kan du använda tabellen nedanför för att ta reda på vilken i viktklass din katt på nuvarande tidpunkt befinner sig, och eventuellt vilken klass den bör sträva mot.

Tabellen visar nio olika viktstadier med bilder och beskrivningar av olika storlekar på katter. Jämför med din egen katt för att ta reda på om den är överviktig, underviktig eller har en hälsosam vikt.

Exempel som hjälper dig att avläsa tabellen

Är du osäker på om du bedömer din katts storlek rätt? Den ideala och hälsosamma storleken hos en katt är slankare än vad du kanske tror.

Kom också ihåg att varje katt har olika behov av foder, portionsstorlekar och mängd av motion. Beroende på kattens ras, storlek och kroppsform är det därför inte konstigt om två katter har samma vikt, men den ena är överviktig och den andra underviktig.

Vi har samlat några exempel på katter som har bedömts med hjälp av vårt Body Condition Tool. Som du kan se är det stor variation dem emellan. Det handlar inte bara om vikt utan också om storlek och form .

Undersök din katts vikt med Purinas Body Condition Tool

Nedanför är nio steg som hjälper dig att bedöma din katts nuvarande vikt och hitta fram till dess idealvikt. 

Vad ska jag göra om min katt är överviktig?

Du kan hjälpa din överviktiga katt att gå ned i vikt genom att utfodra den med en balanserad kost och aktivera den genom lek. I vissa fall kan det vara tillräckligt att minska mängden kattgodis för att få ned den till en genomsnittlig vikt.

Vi rekommenderar alltid att du frågar din veterinär innan du företar dig drastiska förändringar i din katts kost. Veterinären kan också hjälpa dig med en plan för viktkontroll, för att katten ska bibehålla en hälsosam vikt.

Vad gör jag om min katt är underviktig?

Om tabellen visade att din katt är underviktig rekommenderar vi att du talar med din veterinär. Tillsammans kan ni hitta det bästa sättet för att tillföra de extra kalorier som katten behöver till sin kost.

Det är viktigt att viktökningen sker på en hälsosamt sätt. Även om det kan vara lockande att plocka fram kattgodis för att hjälpa din katt på vägen mot extra kilon, ska du vara observant på att katten får i sig rätt balans av näringsämnen.

Det är också viktigt att du inte drar ned på kattens aktivitetsnivå. Lek och träning är viktigt även för underviktiga katter, eftersom det hjälper dem att bygga muskler och öka aptiten.

Också om katten är underviktig är det viktigt att konsultera din veterinär för att försäkra dig om att det inte är något bakomliggande tillstånd som förhindrar din katt att nå en hälsosam vikt.