Aggressivt beteende hos hundar

Din hunds personlighet är unik för den, och likt alla hundar har den olika humör från lycklig till rädd. Om din hund är aggressiv bör du dock ta itu med det så fort som möjligt.
Aggressiv hund | få tips och hjälp
Aggressiv hund | få tips och hjälp
Aggressiv hund | få tips och hjälp

Självklart vill du det bästa för din hund och det är troligtvis inte ditt fel att den är aggressiv; det kan finnas många orsaker till detta. Börja med att prata med din veterinär om din aggressiva hund. Han eller hon undersöker hunden för att se om det finns en medicinsk orsak till din hunds aggression, som smärta eller en neurologisk sjukdom.

Om veterinären inte hittar någon fysisk förklaring eller behandling kan han eller hon hänvisa dig till en professionell etolog för hjälp. Ta en titt på din hundförsäkring – en del täcker även dessa kostnader.

Varför är hundaggression inte bra?

Det kanske känns jobbigt att ta din hund till veterinär eller etolog, men du ska aldrig försöka att själv behandla hundens aggression eller ignorera den och hoppas att den försvinner.

Om du inte tar itu med aggressionen snabbt och på lämpligt sätt kan problemet snabbt eskalera och resultera i allvarliga skador på dig och din familj, andra personer eller andra djur och kanske leda till rättssak – självklart vill du hjälpa din hund innan det går så långt!

Varför är min hund aggressiv?

Det finns alltid en orsak till att hundar är aggressiva, och en kvalificerad etolog tar reda på varför din hund beter sig som den gör. Aggression hos hundar involverar ofta rädsla och är en strategi som hjälper hundar att försvara sig mot det de uppfattar som ett hot mot dem själva eller mot deras resurser.

Detta kan bero på otillräcklig social träning, tidigare erfarenheter eller uppfattningen att värdefulla resurser (som mat, bädd och leksaker) hotas att tas bort av dig, någon annan eller en annan hund. Eftersom rädsla är den vanligaste orsaken till aggressivt beteende ska du aldrig straffa din hund för att den morrar eller visar något annat tecken på aggression.

Att skrika på en hund som morrar åt något den är rädd för förvärrar bara rädslan, och hundens aggressiva gensvar blir värre nästa gång.

Två hundar leker utomhus

Vad ska jag göra om min hund är aggressiv?

Morrar din hund? Att morra är hundars sätt att kommunicera sin oro och är en varning att de kommer att attackera om situationen inte förändras. Om du straffar din hund för att den morrar kanske den inte gör det i framtiden, utan gå direkt till nästa nivå och attackera i stället.

Din hunds naturliga instinkt att morra är användbar om du lär dig att lyssna på den. Du kan agera omedelbart när du hör denna varning och säkerställa andras säkerhet genom att ta udden av situationen. Börja med att avlägsna källan till hundens irritation. Om hunden morrar för att den inte tycker om att någon närmar sig när den äter, kan du ge den mat i ett annat rum tills du kan få professionell hjälp.

Om hunden morrar när ett barn närmar sig ska du genast ta bort barnet och undvika möten med barn medan du väntar på att få en remiss till en etolog. Ta inga risker med någons säkerhet, i synnerhet inte när det gäller barn eller äldre personer – det är bättre att vara på den säkra sidan!

Vilken behandling finns det om min hund är aggressiv?

Orange hand och tass ikon

Den goda nyheten är att om du söker hjälp tidigt finns det ofta massor du kan göra för att hantera hundens aggression och få den att känna sig lugnare, mer avslappnad och tryggare kring andra människor och hundar. Det bästa sättet att behandla din hund är att söka hjälp vid första tecknet på problem.

En professionell etolog kan ta itu med dessa problem och chansen för ett lyckat resultat ökas rejält om beteendet hanteras och behandlas i ett tidigt skede.

Hur hanterar jag en aggressiv hund?

Det första du ska tänka på är din och andra säkerhet. Om din hund är aggressiv mot människor eller andra hundar när ni är ute ska du hålla den kopplad och använda munkorg utomhus.

Om du inte kan kontrollera din hund i koppel ska du inte ta ut den bland folk över huvud taget. Detta kanske ökar din hunds frustration, men säkerheten kommer först; motionera och lek i stället din hund i en inhägnad trädgård. Den kan arbeta bort energi och ni kan fortsätta stärka ert band i säkerhet tills en etolog kan hjälpa dig.

Aggression kan även förekomma i hemmet. Om din hund är aggressiv mot besökare ska du se till att den är i säkert förvar i trädgården, en hundbur eller ett annat rum innan du öppnar dörren eller hälsar gäster välkomna. Om det förekommer aggression mellan hundar i ditt hem ska de skiljas åt och få promenader och måltider separat tills du får professionell hjälp.

Inte alla hundar är gjorda för att bli bästa vänner och din hund kanske visar aggression mot andra hundar oavsett om de är familj eller inte. Om två hundar börjar slåss ska du ALDRIG försöka att skilja dem åt – i förvirringen kan du bli allvarligt skadad. Din egen säkerhet kommer först så håll ett tryggt avstånd eftersom din hund annars kan rikta sin aggression mot dig.

Hundslagsmål låter och ser ofta värre ut än de är och hundarna särar slutligen på sig av egen vilja. Men om kampen inte visar några tecken på att avta och du kan ingripa utan risk, kan du försöka att distrahera dem genom att ringa på dörrklockan, spruta vatten på dem eller göra ett oväntat högt ljud, till exempel genom att slå på en kastrull med en träslev. Överraskningsmomentet kan ge en av hundarna chansen att springa iväg. Om hundarna slåss och om du kan ingripa utan risk, kan du använda en kvast för att försiktigt bända dem isär eller åtminstone få dem att bita i kvasten i stället för varandra.

Ett av de svåraste fallen av hundaggression att hantera är när tikar slåss i hemmet. De flesta tikar lever glatt tillsammans i samma hem, men kommer ibland inte överens, käbblar och slåss sedan på största allvar om vad som helst – mat, uppmärksamhet, sovplatser och annat.

Om du vill ha två hundar är det därför enklare att ha en hona och en hane, helst av två olika raser/typer och med en åldersskillnad på minst ett år. Två hundar av samma kön från samma kull kan innebära problem i framtiden eftersom de värdesätter samma saker och har liknande temperament; för vissa innebär detta oundviklig konkurrens.

Till exempel kan två hundar vilja ha samma pipleksak och ha samma orubbliga temperament när det gäller att få vad de vill!

Som du vet är det viktigaste alltid säkerheten: din och andras. Sök experthjälp vid första tecknet på hundaggression och ta under tiden inga risker med din fyrbenta vän. Med lite professionell hjälp och förståelse kan den återigen bli en del av vardagslivet.

Informationen i denna artikel ersätter inte råd från veterinär eller etolog och ska bara användas i informationssyfte. Du bör alltid konsultera en veterinär om du har några frågor om ditt husdjurs hälsa. Han/hon kan göra en fullständig anamnes och fysiskt undersöka ditt husdjur, för att sedan ge lämpliga individuella råd eller rekommendera behandlingsalternativ. För detaljerade beteenderåd skräddarsydda för ditt husdjur rekommenderar vi att du kontaktar en kvalificerad husdjursetolog. För mer information om lokala hund- och kattetologer i ditt område samt om vilken hjälp de kan erbjuda för problemdjur, kontakta SAE (Sveriges Akademiska Etologer). Tänk på att etologer alltid ska ha en remiss från din veterinär.

Aggressiv hund | få tips och hjälp