Your Pet, Our Passion.
Flygfoto över skog och flodlandskap
Purina bryr sig

Näring är kärnan i det vi gör, men det är inte allt vi gör. Vårt åtagande är att göra mer av det som ligger bortom matskålen – för husdjuren, för människorna som älskar dem och världen vi delar. Upptäck våra åtaganden nedan.

barn matar tabby katt i köket
Purina Pro Plan Liveclear kattmat
Innovation
Genom våra produkter vill vi förbättra hundars och katters hälsa och välbefinnande. Mellan 2018 och 2020 lanserade vi 37 innovativa produkter. En av dessa var Pro Plan LiveClear, det första och enda kattfodret för att minska de allergener som finns på katthår och mjäll.
kvinna kramar hund i kennel
Hjälpa hemlösa djur
Vi vill främja adoption av husdjur och att arbeta med våra partners över hela Europa för att hjälpa till att hitta kärleksfulla hem för husdjur. Totalt har 98 731 husdjur fått nya hem av våra partnerorganisationer under 2019-2020. Donationer av djurmat till våra partners är också en viktig del av vårt stöd och detta blev ännu mer kritiskt under pandemin när finansieringen till djurhem drabbades, och vi donerade över 3 miljoner måltider till skyddshem och djurfoderorganisationer över hela Europa, Mellanöstern och Nordafrika.
Kvinnlig forskare tittar på ingredienser i krukor
Våra ingredienser och kvalitetssäkring
Vi tror på att vara transparenta om vad som finns i vårt djurfoder och hur det tillverkas, och vi strävar efter att tillhandahålla tillgänglig och lättförståelig information. Vi har vår Dina Frågor Är Viktiga-guide för att hjälpa dig att svara på de vanligaste frågorna om vårt foder, tillverkningsprocess och kvalitetskontroller, och du kan ta reda på syftet med våra ingredienser via vår sida Varje Ingrediens Har Ett Syfte.
vit hund sitter på bordet hos veterinären
Minska risken för fetma hos hundar och katter
Våra topp 10 marknader över hela Europa kommer att stödja förebyggande partnerskap och program för att minska risken för fetma hos husdjur.
Under 2017 lanserade vi "Healthy Love", ett program utformat för att hjälpa veterinärer med rätt information att föra samtal med djurägare om att behålla en hälsosam vikt för sitt husdjur.
neuroner på en mörk bakgrund
Purina Institute
Purina Institute är en global professionell organisation som fungerar som rösten för Purinas forskning. Purina har varit en pionjär inom forskning om husdjurs hälsa, vilket har lett till genombrott som har omdefinierat branschens förståelse för husdjursfoder. Purina Institute representerar ett globalt mångsidigt team av mer än 500 forskare och experter på djurvård hos Purina, som arbetar över ett omfattande nätverk av 8 R&D-anläggningar. Purina Institute kommer att leda som en förkämpe för banbrytande forskning och den kraftfulla roll näring har i husdjurs liv.
Eftersom vi tror att forskning är mer kraftfull när den delas, besök PurinaInstitute.com för ytterligare information.
Beagle sitter i ägarens knä medan hon arbetar
Vår konsumentkontakt
Vi är här för att svara på alla dina frågor om våra produkter - stora som små.
Kontakta oss direkt när som helst, hur som helst. Vår telefon är öppen vardagar kl. 09:00 till 16:00.
äldre kvinna på en soffa med en katt
kvinna med hund på kontoret
Pets At Work
Vi tror att människor och husdjur är bättre tillsammans. Det är därför vi lanserade vårt Pets at Work-program som nu har hjälpt mer än 200 företag att bli hundvänliga. Ta reda på hur du kan hjälpa din arbetsplats att bli hundvänlig.
hund som kramas av ägaren och hennes barn
Främja ansvarsfullt hund- och kattägande
Barn är nästa generation av husdjursägare och det är viktigt att de inser fördelarna med husdjur och förstår hur man tar hand om och vårdar dem. Över hela Europa har vi haft många länder som drivit framgångsrika program för ansvarsfullt husdjursägande i många år.
Pristagaren Purina Better with Pets 2020 med sin utmärkelse
Better With Pets Prize
Vi tror att det finns en magi och en styrka i bandet mellan husdjur och människor som vi tror har potential att vara en positiv förändringskraft i samhället. Vi vill hjälpa till att stödja dem som tror som vi gör. Av den anledningen har vi sedan 2018 samarbetat med Ashoka, som är pionjärer inom området socialt entreprenörskap, för att lansera Purina BetterwithPets Prize.
BetterwithPets-priset, värderat till 120 000 CHF år 2020, vill stödja sociala innovatörer som fokuserar på att utnyttja kraften i bandet mellan husdjur och människa för hälsa och välbefinnande i samhället, över hela Europa.
man vandrar med sin hund
Flygfoto över skog och flodlandskap
Vår resa för att minska utsläppen av växthusgaser
Vi arbetar för att minska våra utsläpp av växthusgaser i värdekedjan. Att uppnå minskade utsläpp kommer att innebära betydande förändringar som kommer att förändra vår verksamhet. Framöver kommer vi att fokusera på fyra nyckelområden för snabbare åtgärder: att omvandla vår produktportfölj, utveckla vår förpackning, driva på effektiv tillverkning och logistik och gå mot regenerativa jordbruksmetoder som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. Du kan läsa mer om dessa områden och andra initiativ nedan.
Purina Gourmet kattmat
Vi arbetar för en avfallsfri framtid
Framöver kommer vi att fokusera på att minska engångsförpackningar och se till att plasten vi använder är återvinningsbar eller återanvändbar. Vi har åtagit oss att år 2025 kommer 100% av våra förpackningar att vara återanvändbara eller återvinningsbara och att minska användningen av ny plast med 30% under samma tidsperiod, vilket båda kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vet att våra förpackningar är avgörande för att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos det husdjursfoder vi producerar, och detta kommer alltid att vara av största vikt. Men vi arbetar hårt för att bibehålla funktionaliteten hos våra förpackningar samtidigt som vi minskar dess klimatpåverkan på planeten. Vi arbetar i partnerskap med leverantörer för att skapa nya, mindre komplexa förpackningsmaterial som är lättare att återvinna. Till exempel testade vi den första återvinningsbara flexibla plastförpackningen för vått hussdjursfoder i Nederländerna. Vi undersöker också alternativa lösningar som ett system som inkluderar påfyllningsbara dispensrar i Schweiz.
favabönor på ett mörkt bord
Förändra vår produktportfölj
Medan köpbeteenden utvecklas, förblir konsumenternas primära förväntningar oförändrade. De vill att Purina ska leverera de bästa produkterna på hyllan för sina husdjur som garanterar hälsa, vård, smak och njutning. Att fortsätta uppfylla dessa förväntningar och samtidigt minska klimatpåverkan är kärnan i vårt arbete. Tillsammans med experter har vi noggrant kvantifierat utsläppen av växthusgaser från vart och ett av våra varumärken. Tack vare denna bedömning vet vi nu var vi behöver vidta åtgärder. Mer än 2/3 av vår påverkan kommer från våra ingredienser, hur de produceras, bearbetas och var de kommer ifrån. Det är där vi kommer att vidta åtgärder under de kommande åren, återuppfinna och se över våra recept för att fortsätta tillhandahålla den bästa näringen för husdjur samtidigt som vi utnyttjar och väljer resurser bättre. Som ett exempel är 99% av den soja vi använder nu ansvarsfullt inköpt och spårbart. Vi hjälper också spannmålsbönder att övergå till regenerativt jordbruk och samarbetar med fiskare för att förbättra fiskemetoderna. Varje dag utforskar vi också nya proteinkällor som till exempel favabönor eller insekter för att balansera animaliska och vegetabiliska proteiner och samtidigt fortsätta att leverera näringsrika produkter.
jord i en mans händer
Regenerativt jordbruk
Vi börjar vår resa mot regenerativt jordbruk genom att engagera oss och arbeta i partnerskap med leverantörer och bönder för att förändra sättet de odlar vissa spannmålsingredienser på. För närvarande är vi fokuserade på vete och planerar att inkludera majs och korn inom en snar framtid.

Regenerativt jordbruk är en holistisk jordbruksmetod som syftar till att bevara och återställa jordbruksmark och dess ekosystem. Regenerativt jordbruk är inriktat på att förbättra markens hälsa och markens bördighet och har flera fördelar. Dessa fördelar inkluderar att fånga upp koldioxid från atmosfären och binda den som kol i jordar och växtbiomassa. Detta möjliggör minskade koldioxidutsläpp och hjälper till att förbättra jordbruksmarkens motståndskraft mot klimatförändringar.

Vi samarbetar för närvarande med Sols Vivants-program i Frankrike och LENs i Storbritannien. Inom båda dessa program är vi i gång med att engagera och utbilda bönder för att implementera regenerativa jordbruksmetoder 2022. I Sols Vivants mäter vi även markens hälsa för att kunna spåra de framtida fördelarna för marken. Slutligen arbetar vi för att ytterligare distribuera regenerativa jordbruksmetoder till fler leverantörer, bönder, länder och landskap.
vit lastbil på vägen
Att driva effektiv tillverkning och logistik
Vi minskar effekten av vår verksamhet genom åtgärder, inklusive att minska avfallet till deponi för våra fabriker till 0, och utvärderar möjligheter med våra leverantörer att använda teknik som kan hjälpa till att minska våra utsläpp av växthusgaser. Till exempel undersöker vi metoder för att omvandla gas till el med hjälp av värmepumpsteknik. Vi bygger också ett smidigare logistiknätverk genom att öka lastfyllningen och ökade direktleveranser för att hjälpa till att minska antalet tillryggalagda kilometer i vårt europeiska transportnätverk. Andra effektivitetsvinster inkluderar att använda teknik för att fylla fordon och planera resor mer effektivt, övergå till lägre utsläppsvägar som järnväg och sjöfart. Vi har gått med i European Clean Truck Alliance, genom Nestlé, som arbetar med att minska klimatpåverkan från lastbilstransporter i Europa.
solkraftspark
Förnybar el
På Purina köper alla våra europeiska fabriker redan 100% förnybar el.
Förnybar el kan skapas genom en mängd olika källor, inklusive vindkraft, solkraft och vattenkraft. Våra Purina-fabriker köper förnybar el på olika sätt: Till exempel i Tyskland och Storbritannien köps det mesta av fabrikens el via vindkraftsparker, medan vi i Ungern köper den förnybara elen från olika källor.
fiskare gå sin hund bredvid fiskebåt
Ansvarsfulla inköp
Vi arbetar för att 100 % av våra fiskingredienser ska vara ansvarsfulla. Vi förstår att djurägare och återförsäljare vill veta var och hur djurfodret de köper kommer från och vi tar ansvar för att se till att våra leverantörer förstår vårt syfte och våra värderingar och kräver att de följer vår standard för ansvarsfulla inköp. Vi engagerar också våra leverantörer med tredjepartspartners för att utvärdera hela vår leveranskedja. På Purina utvecklas vårt förhållningssätt till ansvarsfulla inköp ständigt och vi arbetar med certifieringsorgan, leverantörer och icke-statliga organisationer för att implementera ansvarsfulla inköp.
Kvinna med barn och hund i en skog
Våra åtaganden
Vi är fast beslutna om att förbättra livet för husdjur och de som älskar dem, och det är därför vi har fastställt tio åtaganden som vi ska uppfylla innan 2023.