Your Pet, Our Passion.
Flygfoto över skog och flodlandskap

 

Purina bryr sig

Näring är kärnan i det vi gör, men det är inte allt vi gör. Vi är fast beslutna att göra mer av det är viktigt även bortom matskålen – för husdjuren, för människorna som älskar dem och för planeten vi delar.

Jeff Hamilton, vd för Purina Europe

Vi bryr oss om samma saker som du gör, så ta reda på hur vi gör mer av det som är viktigt.

Purina bryr sig om husdjur

Vi verkar för innovation

We are committed to innovate pet nutrition. In 2020 we launched PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR®- a breakthrough innovation providing high-quality nutrition whilst reducing allergens on cat hair, to help people and pets stay closer.

 

Med den kvalitet på näring som vi säkerställer och med vår beslutsamhet att förbättra hundars och katters hälsa och välbefinnande genom innovation är det tydligt att husdjursnäring är och förblir kärnan i det vi gör. Men vårt åtagande för hundar och katter stannar inte vid näring, den sträcker sig långt bortom matskålen!

Fabio Degli Esposti, marknadsansvarig för Purina Europe

mor och son leker med en katt
Vi verkar för ett ansvarsfullt hund- och kattägande
Vi vill hjälpa hund- och kattägare att ta hand om sina djur och lära sina barn att bli framtidens ansvarsfulla hund- och kattägare.
kvinna kramar en valp
Vi verkar för adoption av hundar och katter
Tillsammans med våra samarbetspartner runt om i Europa arbetar vi för att hitta kärleksfulla hem åt hundar och katter.
kvinna som arbetar i ett labb
Tydlig information om ingredienser och kvalitetssäkring
Vi tror på en transparent verksamhet. På sidan Varje ingrediens har ett syfte finns därför information om innehållet i vårt djurfoder, och på sidan Dina frågor är viktiga strävar vi efter att tillhandahålla tillgänglig och lättförståelig information om hur vårt djurfoder tillverkas.

Purina bryr sig om människor och samhällen

Pets at Work

Pets at Work! är bara ett av våra många initiativ för människor och samhällen. Det finns stora fördelar med att ha med sig hunden på jobbet. Därför har vi hjälpt 209 företag att bli hundvänliga.

 

Vi tror att människor och husdjur är bättre tillsammans och att styrkan i bandet dem emellan har kraften att påverka samhället positivt.

Marie-Thérèse Burkart-Arnoso, personalansvarig för Purina Europe.

Purina BetterWithPets Prize
Purina BetterWithPets Prize
Vi tror att bandet mellan husdjur och människor kan vara en positiv förändringskraft i samhället. BetterWithPets-priset lanserades 2019 och stöder entreprenörer som utnyttjar kraften i detta band för att hjälpa samhällen.
äldre kvinna med en katt
Vi verkar för att främja människors hälsa genom styrkan i bandet mellan människor och deras husdjur
Vi har som mål att hjälpa en miljon människor i utsatta situationer innan 2030.
Stor gyllene labrador i väntan
Samarbete med Victim Support Europe (VSE)
Purina har sponsrat VSE i syfte att främja det första europeiska projektet där sex hundar genom initiativet Faculty Dogs in Europe (FYDO) tränas och sedan placeras ut i Belgien, Italien och Frankrike för att stötta brottsoffer under rättsprocesser.

Purina bryr sig om planeten

Vi arbetar för att minska vår påverkan

I syfte att minska vår påverkan fokuserar vi bland annat på att göra våra förpackningar mer återvinnings- och återanvändningsbara. Genom satsningar som våra Purina One Bifensis-förpackningar, som är tillverkade av 40 % återvunnen plast med hjälp av den ISCC-certifierade massbalansmetoden, minskar vi behovet av att använda nytillverkad plast, det vill säga plast som skapas på nytt utan användning av några återvunna material.

 

Vi brinner för att skapa ett rikare liv för husdjur och människorna som älskar dem, och arbetar därför bland annat för att minska vår påverkan på planeten vi delar.

David Anderson, verksamhetsansvarig för Purina Europe.

Man och hans hund sitter på en strand
Vi verkar för en avfallsfri framtid
Vi står fast vid vår ambition att 100 % av våra förpackningar för djurfoder ska vara framtagna för att kunna återvinnas, och till 2025 räknar vi med att över 95 % av dem kommer att vara det. Senast 2030 ska dessutom nya cirkulära ingredienslösningar vara integrerade i vår produktportfölj.
Purina återvinningsbara kattmatspaket
Portionspåsar framtagna för att kunna återvinnas
Våra portionspåsar GOURMET™ MON PETET INTENSE och Latz® SOUP är båda framtagna med en så kallad ”design för återvinning. Klicka nedan för mer information om hur du återvinner förpackningarna.
gröna alger i havet
Vi verkar för regenerering av ekosystem i jord och hav
Vi fokuserar på nyckelområden i vår resa mot regenerering av jord och hav.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Som en del i vårt moderbolag Nestlés resa mot nettonollutsläpp arbetar vi för att minska våra utsläpp i samband med tillverkningen av våra produkter genom att bland annat köpa förnybar el till våra fabriker, övergå till regenerativt jordbruk och ansvarsfulla inköp och förändra vår produktportfölj.

Läs mer

En kvinna springer längs stranden med två hundar
Våra åtaganden
Vi strävar efter att förbättra livet för hundar, katter och människorna som älskar dem. Därför har vi fastställt tio åtaganden som vi ska uppfylla innan 2023.